วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563

ช่องรายการ DLTV.P5 


ปีการศึกษา : 2563/1
ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ชั่วโมง : 117
แผนการสอน : ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน : ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
กำหนดรายชั่วโมง 
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/44017
สื่อการสอน 60 พรรษา(ครูผู้สอน) 
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42555
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42556
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน) ป.5 
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42242

แผนการสอน ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ 1 รายวิชภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ 
ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน 

01. คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค. 2563 

02. คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค. 2563

03. อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย(1) 21 พ.ค. 2563

04. อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย(2) 22 พ.ค. 2563

05. อ่าน คิด พิจารณา (1)  25 พ.ค. 2563

06. อ่าน คิด พิจารณา (2)  26 พ.ค. 2563 

07. เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1)  28 พ.ค. 2563

08. เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2)  29 พ.ค. 2563

09. เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3)  1 มิ.ย. 2563

10. เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4)  2 มิ.ย. 2563เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน

1. คำไทยไพเราะ (1) 4 มิ.ย. 2563 

2. คำไทยไพเราะ (2) 5 มิ.ย. 2563

3. อ่านคำนำไปใช้ (1) 8 มิ.ย. 2563

4. อ่านคำนำไปใช้ (2) 9 มิ.ย. 25637. ข้อคิดสอนใจ (1) 15 มิ.ย. 2563


เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุกReview-By-Pae 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pp-review-series&group=2
https://pp-review-series.bloggang.com
https://www.blockdit.com/pae
https://km-dltv.blogspot.com/p/blog-page.html
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dltv.ac.th/

รับสอนพิเศษตามบ้าน ระดับชั้น ป.1-6 วิชาคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - Mathematics 
สนใจติดต่อ ครูเป้ Tel : 061-779 2390 
(อ.เมือง จังหวัดนครนายก)
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ในปั๊มน้ำมัน พีที หน้าเทคนิคนครนายก
ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
https://maps.app.goo.gl/wuimFkjdbpXQyGDV9
https://www.facebook.com/npoopae

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 ช่องรายการ DLTV.P5  ปีการศึกษา : 2563/1 ชั้น : ประถมศึกษา...